Svētdiena, 18. februāris, 2018
Kintija, Kora
Laika ziņas           +C
Vēja virziens       Vēja ātrums m/s 

0

Kas padarīts, kas iecerēts

9. decembris, 2016. gads

Foto: Juris Lipsnis     Raksta autors: Juris Lipsnis

Par šogad padarīto atskaitījusies un uz jautājumiem iedzīvotāju sapulcē kultūras namā atbildējusi Alsungas novada domes vadība un deputāti.

IEDZĪVOTĀJU NEDAUDZ MAZĀK


Domes priekšsēdis Aivars Sokolovskis informēja, ka pavasarī novadā reģistrēti 1495 iedzīvotāji, bet decembrī skaits nedaudz samazinājies – deklarēti par 19 mazāk jeb 1476. Novadā darbspējīgā vecumā ir 958 cilvēki, līdz 15 gadiem – 185, bet pensijas vecumā – 329. Šogad noslēgtas deviņas laulības, reģistrēti 15 jaundzimušie, aizsaulē aizgājuši 14 alsundznieki. Notikušas 11 domes sēdes, kā arī viena ārkārtas, bet pēdējā paredzēta šomēnes.


Pašvaldības budžetu veido nekustamā īpašuma nodoklis, kā arī 80% no iedzīvotāju ienākumu nodokļa.

 

Novadā reģistrēti 130 nodokļu maksātāji – uzņēmumi, biedrības un individuālie komersanti, diemžēl tikai 39 maksājuši nodokļus.

 

Visvairāk naudas budžetā ienes IK Mārcis Martinovs un SIA MKM mežs, kā arī būvfirma Goldingen Invest. Visai lielus nodokļus maksā arī zemnieku saimniecības Kalnarāji, Krastiņi, Bērzlejas, Ezernieki u.c.


Lai sagatavotu novada budžetu nākamajam gadam, apkopotas pašvaldības iestāžu un struktūrvienību vajadzības un prioritātes. Deputāti lēmuši, ka pašvaldības algoto darbavietu skaits netiks samazināts. Tā kā nākamgad minimālā alga valstī pieaug par 10 eiro, 2,7% algas pieaugums paredzēts arī tiem, kuri saņem vairāk.

 


REMONTĒS PILI UN CEĻUS


Šogad pašvaldība sagatavojusi trīs programmas LEADER projektus, bet atbalsts piešķirts tikai vienam – nauda būs ietves un gājēju pārejas ierīkošanai Skolas ielā pie vidusskolas. Diemžēl Latvijas Valsts ceļi neļaujot pie skolas un bērnudārza (to prasījuši vecāki) ierīkot ātruma vaļņus, jo pa Skolas ielu kursē satiksmes autobusi, tāpēc bērni tur pilnīgi droši nevarēs justies arī pēc gājēju pārejas ierīkošanas. Priekšsēdis solīja: ja iedzīvotāji šo vaļņu izveidi pieprasīs, viņš meklēs veidu, kā to izdarīt.


Paredzēts turpināt rekonstrukciju ceļam Rijas–Zaļumi (tas iet gar zivju miltu rūpnīcu Venta FM). Rekonstruēs arī grants ceļu caur Putnuleju – to izvēlējušies novada uzņēmēji. Alsunga iesaistījusies pārrobežu projektā Est-Lat, kurā paredzētas dažādas aktivitātes, tostarp tūrisma informācijas centra izveide muzejā un ceļvežu izdošana.

 

Izstrādāts būvprojekts ordeņpils glābšanai – pašvaldība cer saņemt daļu naudas no Kultūras ministrijas jumta salabošanai u.c. neatliekamiem darbiem.

 

Pašvaldības daļa tiks ņemta kredītā. Kredīts jāņem arī skolēnu autobusa iegādei. Muzejs turpinās gatavoties akreditācijai, tiesa gan, lai iestāde atbilstu visām prasībām, vajadzēšot vēl vienu darbinieku.


Vienubrīd Alsungā par pašvaldības policisti strādāja tikai Ieva Rogozova, bet nesen pieņemts otrs darbinieks, turklāt vietējais – Ritvars Jankovskis. Ir cerības arī uz valsts policista klātbūtni, bet pašvaldībai jānodrošina viņam dzīvoklis un darba telpa. Kā skaidroja domes priekšsēdis, bez Valsts policijas Alsungā neiztikt, jo pašvaldības policijas pilnvaras tomēr ir ierobežotas.

 


KANDIDĒS ARĪ JŪNIJĀ


Iedzīvotājiem bija daudz jautājamā gan priekšsēdim, gan tiem deputātiem, kuri sapulcē piedalījās. Ligita Stašaite aicināja atklāt plānus nākamajām pašvaldību vēlēšanām jūnijā.

 

Jānis Gulbis, Grigorijs Rozentāls un Andris Kaminskis apstiprināja, ka kandidēs, jo vairākas ieceres palikušas neīstenotas,

 

savukārt A.Sokolovskis paskaidroja, ka vēlme turpināt iesākto ir, tomēr tas vispirms jāpārrunā partijā (viņš ir Zemnieku savienības biedrs).


Emīlija Liberte apšaubīja ieceri pieslēgt centrālapkurei domes ēku Pils ielā 1 un dzīvojamo māju Pils ielā 2 – viņasprāt, vispirms vajadzētu šajā apvidū ierīkot kanalizācijas sistēmu un attīrīšanas iekārtas un pieslēgt tām pili un apkārtnes ēkas, arī kultūras namu.


Biruta Skujiņa interesējās par tik maza novada dzīvotspēju, kas ik pa laikam tiekot apšaubīta. A.Sokolovskis atzina, ka šādi pārmetumi Alsungai un līdzīgiem novadiem gan dzirdēti, bet tie bijuši ļoti nekonkrēti: „Ar visām pašvaldības funkcijām galā tiekam.”


Atbildot uz Māras Rozentāles jautājumu par jaunumiem vidusskolā, priekšsēdis skaidroja, ka šī iestāde savas prioritātes vēl nav iesniegusi. Viens no galvenajiem izaicinājumiem – nākamajā mācību gadā 10. klases atvēršanai vajadzēšot 12 skolēnu. Jau zināms, ka brīvpusdienas saņems gandrīz visi, izņemot 7., 8. un 9. klasi.


Izskanēja arī jautājums par nesen izsolē pārdotā SIA Kuldīgas RPB īpašuma – viena pils korpusa – likteni. Domes izpilddirektors Voldemārs Dunajevs skaidroja, ka

 

to nopirkusi privātpersona, kas saistīta ar ietekmīgiem cilvēkiem Rīgā, tādēļ ir cerības, ka ēka pamazām tiks atjaunota.

 

Jaunais īpašnieks jau paguvis nomainīt bojātās lietusūdens notekas un plānojot jumta remontu.


Apmēram stundu ilgusī sapulce beidzās uz pozitīvas nots – ar iedzīvotāju vēlējumu, lai pašvaldībai pietiek naudas labo ieceru īstenošanai.

 

 

Attēlā:

Alsungas novada domes priekšsēdis Aivars Sokolovskis iedzīvotājiem izklāsta nākamā gada budžeta prioritātes.

Komentē