Svētdiena, 18. februāris, 2018
Kintija, Kora
Laika ziņas           +C
Vēja virziens       Vēja ātrums m/s 

0

Olimpiāde sarežģītāka par eksāmenu

20. janvāris, 2017. gads

Foto: Aivars Vētrājs     Raksta autors: Vija Zariņa

Janvārī pilnā sparā rit mācību priekšmetu olimpiādes. Tā notikusi arī vēsturē 9. un 12. klasei. Kuldīgas novadā labākie izrādījušies Kārlis Rimaševskis, Ieva Dubāne un Katrīna Spēkaine.

Kopumā olimpiādei, kas notika Kuldīgas Centra vidusskolā, pieteikts 41 skolēns. Valsts izglītības satura centrs gatavo uzdevumus, tie ir gan testi, gan darbs ar vēstures avotiem, gan pārspriedums. Darba apjoms ir plašs, un tas prasa gan zināšanas, gan loģisko domāšanu.

 

Kuldīgas novada Latvijas un pasaules vēstures, tiesību un politikas, filozofijas, kulturoloģijas un novada mācības skolotāju metodisko apvienību pirmo gadu vada Antra Spuļģe:

 

„Vēstures olimpiāde allaž ir grūtāka nekā eksāmens, un mēs, skolotāji, īpaši skubinām 9. klases audzēkņus tajā piedalīties, jo tas ir kā rūdījums gaidāmajam eksāmenam.

 

Šogad bija ļoti interesanti jautājumi: devītklasniekiem par ekonomiku starpkaru periodā, divpadsmitajiem par vēsturisko personu darbību Latvijā no 13. līdz 20. gadsimtam, arī kultūrvēsture, piemēram, attēlā jāatpazīst Rundāles pils.”


Tūlīt pēc darba pabeigšanas Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību 12. klases skolniece Agrita Cimermane stāstīja: „Nezinu, vai vēsture man padodas, bet interesē gan. Bija arī neliela vilšanās – gatavojos un cerēju, ka būs jautājumi par Ziemassvētku kaujām, jo apritējusi to simtgade, bet nebija.” Savukārt Laidu pamatskolas 9. klases skolēns Nils Goldingers bija pārliecināts, ka olimpiādes darbs bijis viegls – prasīts tieši tas, ko puisis atkārtojis kopā ar savu skolotāju Gunu Robertu: Pirmais
pasaules karš, okupācijas laiks.

 

Tomēr pārzināt vēsturi nav tik vienkārši. 9. klašu olimpiādē pēc punktiem 1. vieta netika piešķirta, 2. vieta – Kuldīgas pamatskolas audzēknim K.Rimaševskim, 3. – Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolas audzēknei Ievai Dubānei. 12. klases olimpiādē netika piešķirta ne 1., ne 2. vieta, bet trešajā ir Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma audzēkne K.Spēkaine.

 

 

Attēlā:

Kuldīgas novada vēstures olimpiādē skolēni pēc mirkļa sāks darbu.

Komentē