Svētdiena, 18. februāris, 2018
Kintija, Kora
Laika ziņas           +C
Vēja virziens       Vēja ātrums m/s 

0

1. Redakcijas sagatavoto materiālu, tai skaitā fotoattēlu, pārpublicēšana un pavairošana pieļaujama tikai ar SIA Jaunais kurzemnieks piekrišanu. Citēšanas gadījumā obligāti jāpievieno aktīvs links.
 

2. Portālā izmantoto aģentūru informatīvo vai foto materiālu kopēšana, arhivēšana, pārveidošana vai pārpublicēšana citos medijos kategoriski aizliegta.
 

3. Redakcija neatbild par portālā publicēto viedokļu, blogu (dienasgrāmatu) un komentāru saturu.
 

4. Portālā aizliegts izplatīt aicinājumus uz vardarbību, rasu naidu, diskrimināciju, propagandēt neiecietību, kūdīt uz noziegumu izdarīšanu un izdarīt citus jebkāda veida
likumpārkāpumus, tai skaitā nesankcionēti iejaukties portāla darbībā.
 

5. Komentārus nedrīkst izmantot privātai sarakstei, sludinājumiem, reklāmai un antireklāmai. Portāls patur tiesības izdzēst sludinājumus, neētiskus, cilvēka godu un cieņu aizskarošus komentārus.