Svētdiena, 18. februāris, 2018
Kintija, Kora
Laika ziņas           +C
Vēja virziens       Vēja ātrums m/s 

0

Skatīt lielāku karti / 1905. gada iela 19, Kuldīga, LV3301

Redakcija

Daiga Bitiniece

Daiga Bitiniece

Galvenā redaktore

T: 63350567

E: daiga.bitiniece@kurzemnieks.lv
Skype id: Daiga Bitiniece Kurzemnieks

 

Mārīte Milzere

Dina Poriņa

Numura redaktore

T: 63350568
E: dina.porina@kurzemnieks.lv
Skype id: Dina Poriņa Kurzemnieks

Daina Tāfelberga

Daina Tāfelberga

Žurnāliste

T: 63350570

E: daina.tafelberga@kurzemnieks.lv
Skype id: Daina Tāfelberga Kurzemnieks

 

Vija Zariņa

Vija Zariņa

Žurnāliste

T: 63323021

E: vija.zarina@kurzemnieks.lv

Skype id: Vija Zariņa Kurzemnieks

Antra Grīnberga

Antra Grīnberga

Žurnāliste

T: 63350570

E: antra.grinberga@kurzemnieks.lv

 

Iveta Grīniņā

Iveta Grīniņa

Žurnāliste

T: 63350565

E: iveta.grinina@kurzemnieks.lv
Skype id: Iveta Grīniņa Kurzemnieks

 

Inguna Spuleniece

Inguna Spuleniece

Žurnāliste

T: 63350565

E: inguna.spuleniece@kurzemnieks.lv

Skype id: Inguna Spuleniece Kurzemnieks

Modris Rubenis

Modris Rubenis

Fotogrāfs

T: 63350571

E: modris.rubenis@kurzemnieks.lv

 

Aivars Vētrājs

Aivars Vētrājs

Fotogrāfs

T: 63350571

E: aivars.vetrajs@kurzemnieks.lv
Skype id: Aivars Vētrājs Kurzemnieks

 

Laila Liepiņa

Laila Liepiņa

Maketētāja

T: 63350571

E: laila.liepina@kurzemnieks.lv

Skype id: Laila Liepiņa Kurzemnieks

Aiga Blumberga

Aiga Blumberga

Korektore

T: 63350571

E: aiga.blumberga@kurzemnieks.lv

Portāls

Juris Lipsnins

Juris Lipsnis

Portāla redaktors, žurnālists

T: 63350569

E: pasts.kurzemnieks@mail.lv

Skype id: Juris Lipsnis Kurzemnieks

Inese Slūka

Inese Slūka

Portāla administratore, maketētāja

T: 63350563

E: reklama@kurzemnieks.lv

Skype id: Inese Slūka

Administrācija

Inese Opelta

Inese Opelta

Valdes priekšsēdētāja

T: 63350564

E: inese.opelta@kurzemnieks.lv

Sandra Grīnvalde

Sandra Grīnvalde

Galvenā grāmatvede

T: 63350564

E: sandra.grinvalde@kurzemnieks.lv
Skype id: Sandra Grīnvalde

Reklāma

Inta Jansone

Inta Jansone

Reklāmas speciāliste

T: 63324881 | F: 63341414

E: inta.jansone@kurzemnieks.lv
E: sludinajumi@kurzemnieks.lv

Skype id: inta.kurzemnieks